JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Diseminasi Teknologi

Pembangunan pertanian memerlukan dukungan teknologi yang memadai dan berkesinambungan. Teknologi baru akan bermanfaat apabila dapat menjangkau dan diterapkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan/pengguna. Namun demikian, secara nasional, sistem adopsi/alih teknologi pertanian dinilai masih lemah. Hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian belum sepenuhnya diadopsi oleh petani dan pengguna. Hal ini disebabkan minimnya strategi mengkomunikasikan hasil penelitian dan pengkajian kepada pengguna, sehingga jaringan informasi dari sumber teknologi kepada pengguna teknologi di daerah terputus.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi teknologi pertanian spesifik lokasi, BPTP Maluku Utara melaksanakan kegiatan penyebaran dan pendayagunaan hasil-hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi yang dikemas dalam bentuk peragaan teknologi (visitor plot dan gelar teknologi), pertemuan (lokakarya), dan pengembangan informasi bermedia (publikasi ilmiah, siaran radio dan lain-lain). Dengan adanya penyebaran informasi teknologi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani dan pengambil kebijakan serta mampu menjawab persoalan yang terjadi ditingkat petani dan pengguna lainnya.